การฝึกขยายจิต และแผ่เมตตาไม่มีประมาณ
 
เมื่อท่านได้ฝึกต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งแล้ว เริ่มรับรู้ได้ถึงคลื่นพลังงาน และสมาธิมีกำลังระดับหนึ่งแล้ว จิตเริ่มมีคุณภาพ เมื่อทำสมาธิและทรงฌานได้ ก็จะมีกำลังจิตและมีบุญกุศลพอที่จะสามารถมอบต่อให้กับคนอื่นได้ ก็ขอให้มาทดลองฝึกขยายจิต และฝึกแผ่เมตตาโดยใช้จิต ซึ่งลักษณะของการแผ่ขยายออกจะคล้ายรูปด้านบน คลื่นพลังจิตจะแผ่ขยายออกไปจากกาย ออกไปกว้างๆ แต่ก็ยังคงมีสติประกอบอยู่ พร้อมทั้งตั้งจิตตั้งเจตนา ถวายบุญกุศลจากการปฏิบัติแด่ครูบาอาจาย์ รวมถึงแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลาย ท่านจะใช้คำอธิฐานบทใดก็สุดแต่ความพอใจ ความถนัด ขอให้ใช้จิตเป็นตัวนำ จะทำให้การแผ่เมตตาได้ผลสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้อาการเพ่งๆ ได้อีกด้วย เพราะเมื่อหมั่นฝึกบ่อยๆ เมื่อเกิดความชำนาญจิตเราก็จะกว้างขึ้น และขยายจิตออกได้เมื่อต้องการ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในเวลาแผ่เมตตาเท่านั้น
 
 
ลักษณะอาการของคลื่นพลังจิตที่แผ่ออก ก็คล้ายกับน้ำที่หยดลงบนผิวน้ำ แล้วเกิดการแผ่ขยายออกไปเป็นระลอกๆนั้นเอง ( โดยประมาณ )
 
 
ท่านใดยังไม่สามารถแผ่คลื่นพลังจิตออกได้ ก็ให้ใช้ธรรมชาติช่วย ก็คือทำใจเหมือนท้องฟ้า กว้างๆ ฝากกระแสจิตอันประกอบด้วยเมตตาไปกับธาตุลม ฝากบุญกุศลจากการปฏิบัติไปกับธรรมชาติ ก็ยังให้ผลได้ดีกว่า ท่องแต่คำอธิฐานแผ่เมตตา แต่จิตไม่ได้เป็นไปตามคำอธิฐาน